Hướng dẫn truy nhập trang Home của EVN

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Để truy cập vào trang HOME, người dùng phải thực hiện một trong 2 phương án sau:

   (1) Kết nối vào mạng WAN của Tập đoàn qua hệ thống mạng hạ tầng của đơn vị -> Cấu hình DNS. Xin liên hệ Phòng Kỹ thuật:  04. 669 46963

   (2) Sử dụng dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) kết nối trực tiếp từ ngoài Internet vào mạng nội bộ của EVN. Xin liên hệ :  04. 669 46955

Xin xem tài liệu để có thêm thông tin chi tiết.Thông báo mới

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Số lượt truy cập: 756410

Phòng Điều hành: 04 669 46002 (7h30 - 17h30)

Phòng Quản lý Chất lượng: 04 669 46943 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QTDN: 04. 669 46802 (7h30 - 17h30)
Tư vấn kỹ thuậtTư vấn kinh doanhTư vấn internet
Chất lượng dịch vụ: 04. 669 46935  (7h30 - 17h30)