Thiết kế Web (Web Design)/Thiết kế Web (Web Design)
Cổng thông tin điện tử (web Portal) là gì ? ( 06/06/2011 )
Portal  hay còn gọi là “Website thông minh”, là bước phát triển kế tiếp của công nghệ web, một hệ thống định danh và xác thực người dùng đăng nhập, từ đó sẽ cung cấp một giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập, khai thác thông tin và dịch vụ.
Portal  hay còn gọi là “Website thông minh”, là bước phát triển kế tiếp của công nghệ web, một hệ thống định danh và xác thực người dùng đăng nhập, từ đó sẽ cung cấp một giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập, khai thác thông tin và dịch vụ. Portal có các tính năng giúp người quản trị thu thập, quản lý nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ đó phân phối chúng dưới dạng các dịch vụ cho từng người dùng khác nhau tuỳ thuộc vào nhóm quyền, vào nhu cầu cũng như mục đích của người dùng đó. 
Portal được xem như một điểm truy cập tập trung và duy nhất cho người dùng tìm kiếm thông tin và tác nghiệp một cách thuận lợi và dễ dàng. Portal cũng được xem là một siêu website, nghĩa là ngoài chứa đựng mọi thông tin và dịch vụ cần có như một website thông thường, nó còn có khả năng quản trị giao diện cũng như nội dung của nhiều website, cho phép tạo ra các website con; và quan trọng là, cung cấp việc truy cập các nguồn thông tin chỉ thông qua một lần đăng nhập duy nhất (Single Sign-On). Các tính năng cơ bản của Portal như sau:
-    Khả năng phân loại nội dung
-    Khả năng tìm kiếm và chỉ mục
-    Khả năng quản lý nội dung
-    Khả năng cá nhân hoá
-    Khả năng tích hợp các ứng dụng
-    Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin
-    Khả năng bảo mật và Khả năng truy cập một lần (single sign-on)

    Hiện nay Portal là hệ thống được nhiều tổ chức, cơ quan và đặc biệt là doanh nghiệp muốn đưa vào khai thác thay cho các website giao dịch thông thường. Dưới đây là một số ví dụ về cổng thông tin điện tử ở Việt nam:
-    Cổng thông tin điện tử  Chính phủ http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/;
-    Cổng thông tin điện tử  Bộ Y tế http://moh.gov.vn
-    Cổng thông tin điện tử  Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn/
-    Cổng thông tin điện tử  Bộ Tư Pháp http://www.moj.gov.vn/
-    Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an http://www.mps.gov.vn
-    Cổng giao tiếp điện tử TP Hà nội http://www.hanoi.gov.vn
......

Phòng Web Trung tâm EVNIT đang cung cấp các giải pháp xây dựng Portal như LifeRay, DotnetNuke, SharePoint, CMS 2.1 tự phát triển.
Nếu bạn quan tâm, xin liên hệ số điện thoại 04.22225210, máy lẻ 673.

Thông tin thêm: các giải pháp xây dựng portal hiện nay trên thị trường:
-    Nhóm sản phẩm do các công ty phần mềm trong nước tự phát triển (VietPortal, AMIS Portal, WebCMS,…),
-    Nhóm sản phẩm dựa trên mã nguồn mở (VPortal, TVIS, iCMS, DotNetNuke, LifeRay…) và
-    Nhóm sản phẩm thương mại (SharePoint - Microsoft, Plumtree, OracleAS, WebSphere Portal- IBM, iPlanet - Sun Microsystems, WebLogic của BEA…).

Print     Email
Gửi nhận xét
Tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Danh mục hỗ trợ

Thông báo mới

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Số lượt truy cập: 747955

Phòng Điều hành: 04 669 46002 (7h30 - 17h30)

Phòng Quản lý Chất lượng: 04 669 46943 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QTDN: 04. 669 46802 (7h30 - 17h30)
Tư vấn kỹ thuậtTư vấn kinh doanhTư vấn internet
Chất lượng dịch vụ: 04. 669 46935  (7h30 - 17h30)