Sản phẩm FMIS/Giới thiệu
Giới thiệu Sản phẩm FMIS ( 24/08/2010 )
Hệ quản trị tài chính do EVNIT phát triển là một hệ thống ngoài việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý chi tiết về kế toán, tài sản, vật tư còn có khả năng cho phép tổng hợp dữ liệu, hợp nhất báo cáo theo nhiều cấp và đã được trải nghiệm trong quá trình triển khai thực tế tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phân hệ Tổng hợp kế toán

Hỗ trợ nhiều mô hình phân cấp: Đơn vị cấp dưới hạch toán độc lập, phụ thuộc, báo sổ…

Tự động lập các chứng từ kết chuyển, khử trùng vãng lai giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới linh hoạt theo yêu cầu của nghiệp vụ.

Giải pháp truyền dữ liệu tự động, linh hoạt.

Phân hệ Tài chính kế toán

Tự động hoá tối đa các nghiệp vụ.

Hệ thống báo cáo đa dạng.

Công cụ kiểm soát và đối chiếu dữ liệu, báo cáo chặt chẽ.

Phân hệ Quản lý vật tư

Quản lý được vật tư xuất, nhập, tồn theo: Kho, công trình, hợp đồng, nhà cung cấp, …

Theo dõi được chất lượng của vật tư, thiết bị

Hỗ trợ phân bổ các loại phụ phí khi nhập vật tư: Phụ phí về cùng, phụ phí về sau…

Hỗ trợ quyết toán vật tư công trình.

Phân hệ Quản lý tài sản cố định

Quản lý được từng tài sản chi tiết, vị trí, nơi sử dụng, các thiết bị phụ tùng kèm theo,…; theo dõi được lịch sử của tài sản từ khi hình thành.

Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản theo từng tài sản, từng nguồn hình thành tài sản.

Đa dạng trong cách thức phân bổ khấu hao.

Phân hệ Web thông tin tài chính

Hệ thống web phân tích tài chính được xây dựng nhằm cung cấp nhanh cho những nhà quản trị một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cung cấp tức thời thông tin về tình tài chính của doanh nghiệp.

Cung cấp các Báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp, phục vụ công tác ra quyết định của lãnh đạo
doanh nghiệp


Thông tin Hỗ trợ Sản phẩm FMIS - Phòng QTDN

-       Số hỗ trợ: 04. 3974 2992 – Nhóm FMIS

-       Hòm thư hỗ trợ: fmisgrp@yahoo.com – Nhóm FMIS

-       Nick yahoo: littlehanoi_vn@yahoo.com – Ngô Thị Hương Trang

-       Điện thoại di động: 090 447 9692 - Nguyễn Văn Thành

Print     Email
Danh mục hỗ trợ

Thông báo mới

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Số lượt truy cập: 747957

Phòng Điều hành: 04 669 46002 (7h30 - 17h30)

Phòng Quản lý Chất lượng: 04 669 46943 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QTDN: 04. 669 46802 (7h30 - 17h30)
Tư vấn kỹ thuậtTư vấn kinh doanhTư vấn internet
Chất lượng dịch vụ: 04. 669 46935  (7h30 - 17h30)