Sản phẩm CMIS/Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ CMIS ( 16/08/2010 )
I. Các tính năng về về công nghệ
a. Kiến trúc phần mềm: CMIS 2.0 sẽ triển khai trên kiến trúc ứng dụng đa lớp gồm: lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ , lớp giao tiếp với CSLD và lớp CSDL trong đó: lớp giao diện phát triển trên công nghệ WPF (Window Presentation Foundation) của Microsoft, lớp nghiệp vụ sử dụng công nghệ .NET, lớp giao tiếp CSDL sử dụng công nghệ LinQ, lớp CSDL sử dụng Oracle...
I. Các tính năng về về công nghệ
a. Kiến trúc phần mềm: CMIS 2.0 sẽ triển khai trên kiến trúc ứng dụng đa lớp gồm: lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ , lớp giao tiếp với CSLD và lớp CSDL trong đó: lớp giao diện phát triển trên công nghệ WPF (Window Presentation Foundation) của Microsoft, lớp nghiệp vụ sử dụng công nghệ .NET, lớp giao tiếp CSDL sử dụng công nghệ LinQ, lớp CSDL sử dụng Oracle.
b. Hiệu năng hệ thống đảm bảo mức độ hiệu năng vận hành bình thường với số lượng 4 triệu khách hàng/1 điểm tập trung và quản lý 20 Triệu khách hàng dùng điện cho toàn EVNc. Đảm bảo độ sẵn sàng hệ thống: cung cấp các giải pháp cho các tình huống hỏng máy chủ tập trung và hỏng đường truyền gồm: Giải pháp chạy Offline tại các đơn vị cấp dưới, Giải pháp về RAC, Data Guard tại hệ thống tập trung. d. An ninh hệ thống: Ngoài các giải pháp an ninh về hệ thống hạ tầng, các cơ chế quản lý đăng nhập/phân quyền người dùng như CMIS 1.0 hiện tại. Trong CMIS 2.0 bổ sung tính năng cho phép cấu hình IP, dải IP được phép truy cập vào hệ thống. e. Giải pháp triển khai: Ưu tiên triển khai theo mô hình tập trung, ngoài ra hỗ trợ các tính năng để cho phép vừa chạy tập trung vừa chạy phân tán cho các đơn vị chưa có đường truyền viễn thông tốt.
II. Các tính năng về nghiệp vụ a. Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ của 25 dịch vụ điện năng trên nhiều các kênh giao tiếp khách hàng khác nhau. Đánh giá quá trình cung cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chí chất lượng như thời gian xử lý. Trong các kênh giao tiếp với khách hàng, dự án CMIS 2.0 sẽ cung cấp Trang Web chăm sóc khách hàng để các Công ty điện lực triển khai tập trung tại cấp Công ty. STT Tên dịch vụ
1 Dịch Vụ Cấp điện không đầu tư công trình
2 Dịch Vụ Cấp điện có đầu tư công trình
3 Dịch Vụ Cấp điện Ngắn hạn
4 Dịch Vụ Thay đổi công suất
5 Dịch Vụ Di dời cùng địa điểm
6 Dịch Vụ Ngừng cấp điện
7 Dịch Vụ Cấp điện lại theo yêu cầu
8 Dịch Vụ Thay đổi thông tin khách hàng
9 Dịch Vụ Thay đổi thỏa thuận giá bán điện
10 Dịch Vụ Thay đổi định mức số hộ
 11 Dịch Vụ Thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của KH
12 Dịch Vụ Thay đổi chủ thể hợp đồng
13 Dịch Vụ Gia hạn hợp đồng
14 Dịch vụ Thêm điểm dùng điện
15 Dịch vụ Tra cứu, in sao kê chỉ số
16 Dịch Vụ Gửi sao kê chỉ số qua email/SMS
17 Dịch Vụ Phúc tra chỉ số theo yêu cầu KH
18 Dịch Vụ Tra cứu thông tin, cách tính hóa đơn
19 Dịch Vụ Gửi chi tiết hóa đơn qua email
20 Dịch Vụ In chung hóa đơn nhiều điểm
21 Dịch vụ Thanh toán tiền điện
22 Dịch vụ Gửi thông báo tiền điện
23 Dịch Vụ Kiểm định thiết bị
24 Dịch Vụ Kiểm tra hệ thống đo đếm
25 Dịch Vụ Thay thiết bị cháy hỏng
Print     Email
Gửi nhận xét
Tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Danh mục hỗ trợ

Thông báo mới

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Số lượt truy cập: 747945

Phòng Điều hành: 04 669 46002 (7h30 - 17h30)

Phòng Quản lý Chất lượng: 04 669 46943 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QTDN: 04. 669 46802 (7h30 - 17h30)
Tư vấn kỹ thuậtTư vấn kinh doanhTư vấn internet
Chất lượng dịch vụ: 04. 669 46935  (7h30 - 17h30)