Thiết kế Web (Web Design)/Dịch vụ hỗ trợ
Trang Intro Là Gì Và Website Tôi Có Cần Thiết Phải Có Trang Intro? ( 13/08/2010 )
Trang intro thường được dùng để thể hiện một đoạn phim ngắn dạng flash (flash intro) nhằm gây ấn tượng cho người xem. Ngoài ra trang này còn được dùng như một trang để người xem có thể chọn một ngôn ngữ nào đó (trường hợp website có 02 ngôn ngữ trở lên) và đi tiếp vào trang chủ của ngôn ngữ đó
Trang intro là một trang tùy chọn và không bắt buộc phải có. Cần luu ý là trang intro không phải là trang chủ (homepage).

Nói nôm na dễ hiểu là như sau: ví dụ bạn có một website với 02 ngôn ngữ hiển thị là Anh và Việt, vậy cấu trúc thông thường sẽ là: 01 trang intro cho người xem chọn ngôn ngữ, trên trang intro này có thể sử dụng hiệu ứng flash intro để gây ấn tượng, và 02 trang chủ cho 02 ngôn ngữ hiển thị (01 trang chủ cho tiếng Anh và 01 trang chủ cho phần tiếng Việt).
Print     Email
Gửi nhận xét
Tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Danh mục hỗ trợ

Thông báo mới

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Số lượt truy cập: 747958

Phòng Điều hành: 04 669 46002 (7h30 - 17h30)

Phòng Quản lý Chất lượng: 04 669 46943 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QTDN: 04. 669 46802 (7h30 - 17h30)
Tư vấn kỹ thuậtTư vấn kinh doanhTư vấn internet
Chất lượng dịch vụ: 04. 669 46935  (7h30 - 17h30)