Tên phiên bản downloadNgày đăngDownload
Sửa lỗi tải phiên bản do Office06/10/2010Tải về
PublishKey28/09/2010Tải về
Hướng dẫn cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu DB-Server24/09/2010Tải về
Hướng dẫn cài đặt máy chủ ứng dụng AppServer24/09/2010Tải về
Slide hướng dẫn Cập nhật phiên bản CMIS2.024/09/2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý và Tính toán Tổn thất24/09/2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản trị hệ thống24/09/2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý thu và theo dõi nợ tiền điện24/09/2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý thiết bị đo đếm24/09/2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng phân hệ Ghi chỉ số và Lập hóa đơn24/09/2010Tải về
 Tên phiên bản downloadNgày đăngDownload
Dịch vụ Thiết kế Web tại EVNIT chuyên nghiệp05/10/2010Tải về
 Tên phiên bản downloadNgày đăngDownload
SQL 200030/09/2010Tải về

Thông báo mới

 

Gọi Hỗ trợ kỹ thuật: 

Phòng Điều hành: 04. 669 46909
Phòng QLCL: 04. 669  46935 (A. Phan Thế Đại)
Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (A. Nguyễn Hồng Nguyên)
Phòng Giải pháp QT Doanh nghiệp: 04. 669 46802
Số lượt truy cập: 747965

Phòng Điều hành: 04 669 46002 (7h30 - 17h30)

Phòng Quản lý Chất lượng: 04 669 46943 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QLKD Điện: 04. 669 46911 (7h30 - 17h30)

Phòng Giải pháp QTDN: 04. 669 46802 (7h30 - 17h30)
Tư vấn kỹ thuậtTư vấn kinh doanhTư vấn internet
Chất lượng dịch vụ: 04. 669 46935  (7h30 - 17h30)